پیام هفته گلریزان
یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 14:21 | نوشته ‌شده به دست مسئول سایت | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق " الله "
اگر بنایی آباد باشد، اما ساکنین آن خراب باشند، بنا هم کم کم رو به نابودی و خرابی می رود؛ اما ساکنین آباد در بناهای خراب و ویرانه ها، می توانند آنها را احیاء نمایند.

متن سخنان بنیان کنگره در خصوص استحکام پایه های مالی:

"در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام"

این دستور جلسه مال من نیست برای تک تک ما است یعنی تک تک ما در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره چه کرده ایم، وقتی می گوید تک تک ما در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره چه کرده ایم، یعنی کنگره برای تک تک ما است و کنگره برای یک شخص ثالث نیست و کنگره برای دژاکام نیست یا مال دیده بانان نیست بلکه کنگره برای تمام اعضاء است پس در سازندگی تک تک ما نقش داریم.

تمام افرادی که در کنگره کار می کنند که در حال حاضر نزدیک به 2000 نفر کمک راهنما و راهنمای گروه مسافر و خانواده ما داریم و اگر بخواهیم پرسنلی که در کنگره 60 کار می کنند که  نمایندگی است و در این 50نمایندگی بیشتر از 1500 نفر در کنگره 60 مشغول به کار هستند، فقط قسمت شربت OT یا شربت اپیوم تینکچر افرادی که کار می کنند شاید از 600نفر تجاوز کند و افرادی که در دفتر مرکزی هستند و افرادی که در نمایندگی ها هستند به عنوان نماینده در کلینیک ها هستند که هر کلینیک یک نماینده دارد به عبارتی 100 کلینیک و 100 نماینده را در بر می گیرد و افرادی که نامه ها را می نویسند و کنترل می کنند نزدیک به 400 نفر می شوند که فقط در OT هستند و کار را انجام می دهند، این افرادی که در حال کار کردن در کنگره 60 هستند یک ریال هیچ کدام مزد نمی گیرند و کرایه ماشین و رفت و آمدشان را خودشان می دهند.

برای چه این خدمات را انجام می دهند، می گویند یک روزی به ما کمک شد ما به درمان رسیدیم و الان من کمک می کنم تا دیگران به درمان برسند و یک موقع خانواده ها کمک کردند تا یک عضو از خانواده من به درمان رسید حالا من کمک می کنم تا یک عضو از خانواده دیگران به درمان برسد، دقیقاً آن ضرب المثل پیام زیبای فارسی که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند ولی انسانهای امروزی اکثراً می گویند دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می خوریم تا دیگران دوباره بکارند، ما این گونه نمی خواهیم بنابراین همه ما باید صحبت کنیم که من در این موضوع چه کرده ام، چون همگی باید به این سیستم کمک بکنیم حالا یا با درهم یا با کرم یا با قلم یا با خدمت و یا در هر قسمتی که وجود دارد.

من اگر بخواهم از خودم یک مقداری راجع به این قضیه بگویم، وقتی که کنگره 60 آغاز شد همین جوری الکی آغاز نشد، حال یک سری معتاد دور هم جمع می شوند و ببینیم چه می شود نبود، بلکه قبل از آن که کنگره تشکیل بشود روش درمان کنگره 60 و پروتکل درمانی اش و دیدگاه هایش راجع به درمان اعتیاد و نقاط کور درمان اعتیاد که چرا اعتیاد درمان ندارد؟

چون اعتیاد از نظر تمامی اندیشمندان جهان بیماری است که غیر قابل درمان می باشد و قابل درمان نیست و این فکر در بین متخصصان بیشتر از بین خود معتادان گمنام نشئت گرفت چون معتادان گمنام معتقد است که چون اگر شخصی 20 سال هم اعتیادش را ترک کرده باشد بعد از 20 سال هم می گویند سلام حسین هستم یک معتاد، 20 سال مواد نکشیده و هنوز خود را معتاد معرفی می کند و به محض این که مواد را می بیند دستهایشان به لرزه در می آید و کاملاً خود را ایزوله می کند و به همین دلیل می گویند که اعتیاد درمان ندارد و در قسمت علمی هم اعتیاد درمان ندارد و برای همین هم تئوری های داکشن یا تئوری نگهدارنده مطرح شد.

در حال حاضر در سطوح جهانی اعتقاد دارند که اعتیاد درمان ندارد و سم زدایی می کنند و قطع می کنند و ترک دارد ولی درمان ندارد که شخص مسئله اعتیاد را برای همیشه از بین ببرد ولی ما در سیستمی که در کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر مطرح کردیم اعتیاد کاملاً قابل درمان است بنابراین قبل از آن کتابش نوشته شد و مرحله بعد هنوز در این مرحله کنگره 60 شروع به کار نکرده بود.

اولین مقاله علمی و دیدگاه نسبت به مواد مخدر تحت عنوان صورت مسئله اعتیاد در سال 1377 به اولین کنگره سراسری دانشگاه سیستان و بلوچستان در رشته پزشکی اعتیاد و درمان ارائه شد و مقاله پذیرفته شد، برای سخنرانی که من هم رفتم و در آنجا بودم، مطرح شد که این صورت مسئله اعتیاد چگونه است و چگونه نیست و بعد از آن وادی ها به رشته تحریر در آمد.

فکر کنم تا وادی 6 بود و قوانین داخلی مطرح شد و این سیستم به صورت اتوماتیک چه کاری باید انجام دهد تا کمکی باشد برای درمان اعتیاد، در حال حاضر بیش از 19 سال از شروع کنگره 60 می گذرد و کتاب 60 درجه زمانی نوشته شده بود که هنوز کنگره 60 به وجود نیامده بود ولی تمام مسائلی که کنگره 60 باید انجام دهد را در این کتاب نوشه شده و شما در حال حاضر می توانید شاهد آن باشید پس از آن زمان پایه سیستم ریخته شد پس از نظر علمی این پایه ها بسیار مستحکم شد و از جهت دیگری قبل از این که کنگره 60 طراحی شود و گروههای دیگر که فقط یک گروه خود درمان بود و من در آنجا رفتم و من از آنجا خیلی از مسائل را یاد گرفتم و آنهایی که خوب بود استفاده کردم و آنهایی که بد بود استفاده نکردم و یک چیزی که آنجا یاد گرفتم یک تفکری بود که ضد پزشک بود که در وادی ما یک اشاره ای هست و می گفت ما هیچ پزشک و روان پزشکی را قبول نداریم چون هیچ کدام نتوانستند به ما کمکی بکنند و جز دردسر برای ما نداشتند و هنوز هم ممکن است ادامه داشته باشد و در حال حاضر شدیداً در آمریکا این داستان ادامه دارد.

بعد از این که این تفکر در کنگره 60 که 4 یا 5 سالی بود کار خود را آغاز کرد من آمدم و گفتم مسیر ما اشتباه است و ما راه اشتباهی را می رویم و حرکت اشتباه است و ما اگر بخواهیم پایه های علمی خود را مستحکم کنیم شدیداً به پزشکان نیاز داریم و شدیداً به اساتید دانشگاه نیاز داریم و ما باید به تمام سیستم پزشکی دست بدهیم و باید به کمک هم دیگر باشیم چون وقتی کار علمی است به جای این که دشمن تراشی کنیم باید دوست پیدا کنیم و من بارها برای شما گفتم که انسانهای فکور و فهمیده که آگاه هستند دشمنان را تبدیل به دوست می کنند و انسانهایی که دوستان را تبدیل به دشمن می کنند انسانهای جاهلی هستند و از 8 یا 9 سال پیش این تفکر از کنگره برچیده شد یعنی در آن سالهای اول اگر من در برنامه تلویزیون و رادیو شرکت می کردم با یک متخصص مدام در حال مخالفت بودم و همه بچه ها این گونه بودند و این برداشته شد و از همان موقع که کنار رفت ما خیلی موفقیت های بسیار زیادی به دست آوردیم.

پای دانشگاه ها و دانشجویان در کنگره 60 باز شد و برای تحقیق آمدند و اساتید دانشگاه به اینجا آمدند و سخنرانی کردند و روش درمان ما و اطلاعات ما را دیدند و در کارهای خود دخالت دادند و کار ما در آنجا پیش رفت که مرکز مطالعات گفتند آقای مهندس بیایید پرتکل شربت تریاک را کار کنید و به عنوان یک پایلوت 1002 نفر در این پایلوت بودند که نتایج بسیار بسیار درخشانی برای ما داشت و این نتیجه تفکر دوستی بود و در پرتو این ارتباطات بود و در حال حاضر می بینید که الان هم نزدیک به 100 کلینیک در حال همکاری هستیم و در روزهای جمعه در پارک طالقانی ساعت 8 صبح لژیون پزشکان را داریم و با پزشکان تشکیل می شود و وادیها و سی دی ها و دستورجلسات را کار می کنیم و مسائل فنی را کار می کنیم و بحث و تبادل نظر می کنیم.

ارتباط با کشورهای پیشرفته و کشورهای اروپایی و آمریکا، از نظر مقاله و اطلاعات، نوشته های ما به زبان انگلیسی تبدیل و در سایتهای بزرگ آمریکایی است و یا در سایت بزرگ اروپایی است و همین گونه در حال رفتن هستیم و برای این که به طرف علم کشیده بشویم نام این نمایندگی را نمایندگی آکادمی گذاشتیم تا بدانیم که یک روزی آکادمی بزرگی را به کمک شما و کمک خودمان و کمک پزشکان و دانشگاهها به وجود بیاوریم و حتماً به امید خدا یک روزی این کار را خواهیم کرد پس از نظر علمی سعی کرده ایم حرکت کنیم.

یک سری جمع می شویم در یک زیرزمین و خودمان برای خودمان حرف می زنیم و دست بزنیم که نمی شود، مانند این است که خود گویم، خود خندم که من مرد هنرمندم و خودمان بنشینیم برای خودمان بگوییم و تعریف کنیم و بعد هم بگوییم به به چه آدمهای فهمیده ای هستیم که نمی شود و در یک زیرزمین هستیم و خودمان را ایزوله کرده ایم.

اگر نمی ترسیم باید دروازه ها را باز کنیم و باید جلسات باز باشد تا هر شخصی بتواند وارد شود و ما آن قدر مصاحبه کردیم تا بالاخره این سد را شکستیم و ثابت کردیم که معتاد فقط برای زندان نیست و ذهن مسئولین را با حرف حساب روشن کردیم و با حرف علمی و منطق و آنجا بود که راه ذره ذره باز شد و الان روز به روز برای درمان اعتیاد راه بازتر می شود و کلینیکها آمدند و سیستم پزشکی آمد و قبلاً می گفتند که معتاد مجرم است و باید برود زندان یا در اردوگاه باشد و از نظر علمی سایت کنگره 60 یک سایت مرجع است و سایتی است که30 هزار نفر در روز بازدید کننده دارد و هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی است و مرتب مقاله ها و صحبتها در آن نقش می بندد و برای مستحکم کردن پایه ها ورزش را آوردیم و خیلی مسائل دیگر و باز در جهت پایه های علمی گفتیم که هر کسی که ترک کرد نمی تواند راهنما شود و در گروههای مشاوره که داریم هستند که شخصی 1 یا 3 ماه است که ترک کرده و می گوید که من اسپانسر و راهنما هستم و 20 مصرف کننده دیگر را خط و مشی می دهد؛

کوری عصا کش کور دیگر باشد / نه هر کی سر تراشید قلندری باشد

هزار نکته باریک تر از مو در اینجا است، نه هر کسی ترک اعتیاد کرد بتواند بشود راهنما و بتواند خط و مشی بدهد، از این خبرها اصلاً نیست، من 10 سال و 15 سال هروئین کشیدم و حالا ترک کرده ام و بگویم دیگر نکشیم، من بعد از 15 سال می توانم راهنمای هروئین کشیدن باشم که چگونه هروئین بکشیم و چگونه جاسازی کنیم و چگونه دزدی کنیم و .... ولی چگونگی درمان را نمی توان یاد داد، من فقط تا دیروز می کشیدم الان نمی کشم و تمام آموزشی که می خواهی بدهی این است که بگویی فقط نکش و 4 نفر هم می آیند دست و پایت را می مالند و تعدادی می آیند کتک مفصلی به تو می زنند تا نکشی پس این آموزشی ندارد و اگر کسی که مواد مصرفیش را قطع کرد و نکشید باید یک سری آموزش دیده باشد، از نظر رفتار و از نظر کردارش و یکی از بزرگترین مشکلاتی که در گروههای خود یاری است این است که یک نفر می شود راهنما و اکثراً راهنما با شاگردش با هم مصرف می کنند و یا اگر راهنما مواد زد شاگردهایش همه می زنند و می گویند راهنمایمان که زد ما چرا نزنیم و یا خیلی مسائل دیگر اتفاق می افتد.

کنگره 60 گفت که کسی حق ندارد بگوید که چکاری انجام دهد و راهنمایی کند و باید چند ماه از رهایی شخص بگذرد و بعد امتحان بدهد و از نظر فنی و جهان بینی و از نظر رفتار و از نظر کردار خوب باشد آن موقع اجازه دارد به دیگران راهنمایی بدهد و همین طور نمی تواند راهنمایی بدهد و در حال حاضر کسانی در کنگره هستند که 10 سال است رهایی دارند و اجازه ندارند به کسی راهنمایی بدهند پس سیستم آموزشی گذاشته شد و اول باید آزمون فنی و جهان بینی را بدهند تازه می شوند کمک راهنما و بعد برای راهنمایی حتماً باید یک آغازنامه بنویسند و 3 شاگردشان به درجه کمک راهنمایی رسیده باشد و خیلی مسائل دیگر و از نظر علمی و آموزشی تماماً با دقت کمک کرده ایم و در حال حاضر که امتحان دادیم نزدیک به 1600 نفر در امتحان شرکت کردند، مسافرین و اعضاء خانواده شان و شاید 10% آنها قبول شدند و بعضی از بچه ها بودند که 3 ماه تا 1 سال شب و روز می خواندند و بعد قبول هم نشدند، امتحان کمک راهنمایی از کنکور سخت تر است و این برای پایه های علمی کنگره 60 می باشد.

حال پایه های مالی کنگره  60:

در روز اول یک چیزی من مد نظرم بود و آن چیزی که من مد نظر داشتم این بود که باید روی پای خودمان باشیم و به هیچ کسی نیاز و کمکی نداشته باشیم و کمک هیچ کسی را نپذیریم و همیشه گفتم گاوی که نان گدایی بخورد شخم نمی زند، اگر بشویم یک NGO و کاسه گدایی دستمان باشد و جلوی این اداره و آن اداره برویم که نمی شود و اصلاً این کار را نکرده ایم، خیلی از سازمانهای داخلی می خواستند که به ما کمک کنند و ما موافقت نکردیم و در حال حاضر کل پولی که ما در سال از نهادهای دولتی می گیریم یا از شورای هماهنگی مواد مخدر است یا ستاد مبارزه با مواد مخدر.

شورا ممکن است در سال 3 تا 5 میلیون تومان بدهد و ستاد هم به همین صورت یعنی کل کمکی که ما از ستاد می گیریم موقعی است که مسابقه ای باشد ستاد به ما کمکی بکند ولی این را هم بگویم کمک می کند ولی ما قبول نمی کنیم، کل کمک هایی که به ما می شود ممکن است در سال بشود 10 میلیون تومان و ما نزدیک به 50 نمایندگی داریم و 10 میلیون خرج یکی دو خانواده 2 یا 3 نفری است و این مقداری که ما می گیریم به قول خودشان نمک آش می باشد و ما این را قبول کرده ایم که رابطه دوستانه ای داشته باشیم و ارتباط داشته باشیم و در کل روی پای خودمان ایستاده ایم و از هیچ کسی کمکی قبول نکرده ایم.

گفتند خیرین بیایند کمک کنند باز هم گفتم که خیرین هم نمی خواهد کمکی کنند، پولدارترین افراد اعضاء کنگره 60 هستند یعنی معتادین همه گدا نیستند و معتادین داریم که برج ساز هستند و کارخانه دار و تاجر هستند و با سواد ترین افراد را در معتادان می بینید و دکترا دارند و لیسانس دارند و الان در همین سالن 50 نفر لیسانس و فوق لیسانس داریم و مقام و منصب از هر کجایی بگویید ما در اینجا داریم، از راننده تاکسی داریم تا استاد دانشکاه تا کسی که لوله کشی می کند و هر کاری و در هر شغلی و در هر حرفه ای بخواهید در بین ما است و قوی ترین پول و قوی ترین ثروت و قدرت و مقام مسئولین در این معتادان هست فکر نکنید معتادین فقط آدمهای گدا هستند بنابراین ما از چه کسی برویم گدایی کنیم، حالا یک گروهی بود که فقط کارتن خوابها و گداها بودند می گفتیم چیزی ندارند ولی برای کنگره 60 زشت است، حدوداً 5 یا 6 سال پیش اتحادیه اروپا آمد پیش من و من به خاطر این که کمک داخل را قبول کردم برای این که ارتباط معنوی برقرار کنم، گفتم با اتحادیه اروپا هم ارتباط داشته باشم و یک پروژه تحقیقاتی به ما دادند تا به ما کمک کنند و تقریباً 20 هزار یورو بود که 3 ماه 3 ماه می دادند یعنی هر 3 ماه 5 هزار یورو و اولین 5 هزار یورو را من گرفتم از اینها و هنوز 5 هزار یورو را من دست نزدم و در بانک ملی میدان هفت تیر است و هر کاری هم کردند که بیا بقیه اش را بگیر من قبول نکردم و در فاز بعدی گفتند که ما 400 هزار یورو به شما می دهیم، در طول 3 سال و باز هم من زیر بار نرفتم و باز گفتند که ما می خواهیم با کنگره 60 ارتباط داشته باشیم و اصلاً پول نریزیم و به جای پول وسایل ورزشی برایتان بفرستیم، مانند توپ و کمان تیر اندازی و ... و باز هم گفتم که نمی خواهیم.

ما افراد توانایی داریم،  و هر موقع هر چیزی بخواهیم خود بچه های کنگره 60 خودشان می دهند، از قدیم گفتند که اصفهانی ها نمی دهند و من در اصفهان 10 دقیقه صحبت کردم و 50 میلیون تومان جمع کردند و بقیه هم کمک کردند برای ساختمانشان که کنگره 60 سالنی داشته باشد و زمین خریدیم و ساختیم، 400 متر زمین خریدیم و پولش را خود اصفهان یا مرکز داد و یا نمایندگی های دیگر و شاید نزدیک به 300 میلیون خرجش شد و دوباره در رباط کریم زمین خریدیم و ساختیم و 200 میلون بیشتر هم در آن نمایندگی خرج کردیم و هیدج همینطور و الان زمینهای دیگر خریدیم و روی پای خودمان ایستاده ایم و بعد از این هم روی پای خودمان می ایستیم و این قانون برای تک تک ما صادق است و باید برای مستحکم کردن پایه های علمی و مالی کنگره 60 کوشا باشیم و از راه درست و از راه صراط مستقیم و تا زمانی که انتظارمان به دست این و آن باشد هیچ موقع به جایی نمی رسیم.

گوهری کز صدف کان و مکان بیرون است / طلب از گم شدگان لب دریا می کرد     

همه ما به عنوان یک انسان هستیم و خداوند اختیار و عقل و شعور به ما داده، فقط ما خودمان را گم کرده ایم و اگر به خودمان متکی باشیم باور کنید قویترین نیروها در هر کدام از ما ها ذخیره شده است، انرژی ها و نیروهایی وجود دارد که مانند قله های آتش فشان در همه افراد و ما ذخیره شده و ما فقط باید بخواهیم و در جهتش حرکت کنیم، اگر نشستیم از نادانی خودمان است و از این است که ایمان نداریم و انسان را نمی شناسیم و اعتقاد نداریم، در حال حاضر بالغ بر 20 هزار نفر اعضاء کنگره 60 می باشند و نزدیک به 2 هزار نفر کار می کنند، یک خانواده 2 یا 3 نفر را سخت است اداره کردن، ببینید ما به کمک دیده بانان و بقیه بچه ها این سیستم را می چرخانیم و در ظرف این 15 یا 16 سال یک روز نشد ما بی پول باشیم و این گونه پایه های مالی کنگره 60 را محکم کرده ایم و یک بار نشد که یک جنس نسیه بخریم و یک بار نشد جنس قسطی بخریم و نمی خریم پس بنابراین همه در این قضیه کمک کردیم تا پایه های مالی و علمی کنگره 60 را بسیار، بسیار محکم کردیم.

چون بچه های کنگره 60 در کنگره به سلامتی رسیده اند و سیستم به گونه ای است که جواب داده است و شخص آمده در اینجا درمان شده است و هستی اش را گرفته است بنابراین حاضر است جانش را در این راه بدهد چون جواب گرفته است، چون به سلامتی رسیده است، چون مسئله اعتیاد را برای همیشه حل کرده است بنابراین به هر کدام از بچه ها که بگوییم با هر مقدار انجام می دهند.

در حال حاضر کسانی هستند که می گوییم آقا فردا صبح 100 میلیون به حساب کنگره بریز فوراً قبول می کنند ولی اگر ما چشممان به دست اتحادیه اروپا بود و پولهای خارجی ها بود و پولهای دیگر بود این قدرت را از خودمان گرفته بودیم و از بین رفته بود و قادر نبودیم این کار را بکنیم، بنابراین باید پایه های مالی و علمی خودمان را مستحکم کنیم از راه مشروع، راه مشروع یعنی اینکه یک NGO نمی تواند برنج بخرد و بفروشد تا پول در بیاورد و این نا مشروع است، NGO بگوید که مثلاً من تیرآهن بخرم و احتکار بکنم تا گران شود و بعد بفروشم و این کار نامشروع است، NGO باید فقط در کارهایی که مربوط به خودش است دخالت بکند و ما فقط کارمان درمان اعتیاد است و در هیچ مقوله دیگری نیست و اگر کاری بکنیم باید فقط کارهای فرهنگی خودمان باشد بنابراین ما در کارهای متفرقه نمی توانیم برویم و اگر برویم با شکست مواجه می شویم.
ان جی او نباید از دولت پول بگیرد اگر این کار را بکند می شود سازمان بهزیستی و اصلاً دیگر NGO  نیست و می شود سازمان بهداشت و ...، ما نباید از دولت پول بگیریم و بگوییم که چرا دولت به ما کمک نمی کند اگر دولت یک سری امکانات قرار بدهد خیلی خوب است و جاهایی را بدهد عالی است ولی NGO باید خودکفا باشد، پس ما باید به خودمان متکی باشیم و هر کدام از ما باید سعی کنیم در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره 60 کوشا باشیم و از نظر علمی می توانیم حمایت کنیم باید حمایت کنیم و از نظر خدمت می توانیم باید انجام بدهیم، حتی 2 تا چای می توانیم دست آدمها بدهیم باید بدهیم و 2 سطل آشغال را می توانیم خالی کنیم باید بکنیم و هر کاری می کنیم برای خدمت به خودمان انجام بدهیم تا یک فضایی برای آیندگان بوجود بیاید و همانطور که ما به درمان رسیدیم بقیه هم به درمان برسند.

این مجموعه کارهایی است که ما تاکنون انجام دادیم و کنگره 60 در وضعیت بسیار بسیار مناسب و خوبی قرار دارد و باید این را ما ادامه بدهیم و مسئله دیگری که باید همیشه یاد شماها باشد چه من بودم و چه نبودم، هیچ وقت و هرگز در مسائل سیاسی مداخله نکنید، در بیرون از کنگره هر کسی شخصأ می تواند ولی در کنگره و با عنوان کنگره 60 بیاییم از یک کاندیدای مخصوص بخواهیم در کنگره 60 کار انجام بدهیم این کار برای ما از نظر قوانین وزارت کشور منع شده است و اگر ما می خواستیم کار سیاسی در کنگره 60 انجام دهیم باید می آمدیم یک حزب باز می کردیم و می گذاشتیم حزب کنگره 60، چون ما اگر طرفدار قرمزها باشیم آبی ها با ما دشمن می شوند و اگر طرفدار آبی ها باشیم قرمزها با ما دشمن می شوند، ما باید هم آبی ها را داشته باشیم و هم قرمز ها و هر دو برای ما قابل احترام هستند و هر کدام از شماها باید راَی بدهید منظور من این است ما در کنگره 60 نمی توانیم بیرق قرمز یا آبی را بالا ببریم و بیرون از کنگره شما بروید تبلیغات بدهید و پوستر چاپ کنید و پخش کنید و به عنوان یک شخص حقیقی خارج از کنگره هر کاری دوست دارید انجام دهید و در فضای کنگره 60 ممنوع است و این کار را ما در کنگره انجام نمی دهیم.

اگر این کار را انجام دهید کنگره را نابود کرده اید و در مسئله مالی باید به خودمان متکی باشم، اگر به دیگران متکی باشیم نابود می شویم و از بین می رویم، وقتی که پول از کسی می گیریم سرنوشتمان در اختیار شخص دیگر می شود و اگر پول را ندهد نابود می شویم و ما باید همان NGO باشیم که روی پای خودمان بایستیم و علمی باید به خودمان متکی باشیم باید تولید علم داشته باشیم و تولید علم هم داریم  و انشاالله بتوانیم در این قضیه موفق باشیم.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزش جهان بینی کنگره60،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic