نمایندگی کرج این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است؛حوزه فعالیت در زمینه پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد بوده و کلیه خدمات بصورت رایگان می باشد؛ امروزه اعتیاد به هرگونه مواد مخدر بطور قطعی قابل درمان می باشد. طول درمان 11 ماه و داروی درمان شربت OT (شربت تریاک) است. این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی کرج بهره برداری نمایید. آدرس: کرج میدان هفت تیر چهار راه کارخانه قند فرهنگسرای کوثر جمعیت احیای انسانی کنگره60 نمایندگی کرج مشاوره تازه واردین روزهای ،یکشنبه،،سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 13:30 http://c60karaj.mihanblog.com 2020-01-18T10:28:31+01:00 text/html 2020-01-17T17:02:38+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا ورزش؛ از ارکان مهم درمان http://c60karaj.mihanblog.com/post/2359 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="color: rgb(34, 34, 34);">روز جمعه بیست و هفتم دی ماه سال جاری فعالیت های ورزشی</font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;">پارک چمران نمایندگی کرج با حضور&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">ورزشبان و فیزیولوژیست و دیده بان محترم کنگره60 و جمعی</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;">&nbsp;از مسافران و همسفران در محیطی کاملا دوستانه و ورزشی انجام شد.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.27/IMG-20200117-WA0000.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium;">مراسم اهدای مدال رقابت های جام سردار و عقاب طلایی و...</span></div> text/html 2020-01-16T19:37:33+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی عمومی کنگره60: هفته همسفر http://c60karaj.mihanblog.com/post/2358 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>بسم‌الله الرحمن الرحیم</b></span></p><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">جلسه چهاردهم</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">از دور سی‌ و دوم کارگاه‌های</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">آموزشی عمومی کنگره</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶۰</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">نمایندگی کرج به استادی اسیستانت محترم همسفر ساغر،</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">نگهبانی همسفرفرنگیس</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">و دبیری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">همسفر سوسن با دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;هفته همسفر</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">"</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 9pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">روز پنجشنبه بیست و ششم&nbsp; دی ماه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">&nbsp;1398&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;">ساعت 17:00 برگزار شد</span></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><br></span></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.26/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B5.jpg"></span></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><br></span></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">همسفر فردی است که تجربه مصرف مواد مخدر ندارد و در تعالی اهداف کنگره 60 تلاش می‌کند...</span></span></span></div><div><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt;"><br></span></span></div></div> text/html 2020-01-15T06:25:09+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر علی م پیام هفته همسفر http://c60karaj.mihanblog.com/post/2357 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>بسم‌الله الرحمن الرحیم</b></span></p><div><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/33707/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1/WhatsApp%20Image%202020-01-15%20at%209.07.24%20AM.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="text-align: start;">قابل توجه کلیه&nbsp; مسافران و همسفران کنگره ۶۰ نمایندگی کرج&nbsp;‌‍</font><span style="text-align: start; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">روز</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="text-align: start;">&nbsp;<b>پنجشنبه&nbsp;</b>مورخ بیست و ششم دی ماه سال جاری مراسم&nbsp;<b>جشن همسفر&nbsp;</b>در نمایندگی کرج&nbsp; برگزار خواهد شد.</font><div style="text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">لذا از تمامی اعضای نمایندگی کرج&nbsp;<b>دعوت&nbsp;</b>می گردد جهت برگزاری هر چه با شکوه تر این مراسم،همراه با همسفرشان<b>&nbsp;</b>با لباس&nbsp;<b>سفید&nbsp;</b>در این جشن پرشکوه حضور پیدا کنند.</span></div><div style="text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">تنظیم و ارائه گزارش :مسافر علی</span></div></div> text/html 2020-01-14T14:50:52+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر امین کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 : هفته همسفر http://c60karaj.mihanblog.com/post/2356 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3"><b>بسم الله الرحمن الرحیم</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</font><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلسه دهم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از دوره سی‌ و نهم کارگاه‌های</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">آموزشی خصوصی کنگره&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">۶۰&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نمایندگی کرج به استادی مسافر بابک</span></font><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">،</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نگهبانی مسافر عباس&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و دبیری&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر بابک با دستور جلسه "<b>&nbsp;</b></span><span lang="AR-SA" style=""><font face="Tahoma, sans-serif"><b>هفته همسفر</b>&nbsp;</font></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">"&nbsp;</b></font><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ر</span><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">وز سه‌شنبه بیست چهارم دی ماه 1398 ساعت 17:00 برگزار شد.</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/33707/98_10_24/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B4_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B8%DB%B3%DB%B0.jpg" alt=""></span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2020-01-13T09:04:28+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا مراسم اهدای مدال، مسابقات ورزشی http://c60karaj.mihanblog.com/post/2355 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></b></p><div><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.23/download.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">حضور ورزشبان و دیده بان محترم کنگره60 در پارک چمران....</span></div> text/html 2020-01-12T14:16:57+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر علی م کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 : هفته همسفر http://c60karaj.mihanblog.com/post/2354 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بسم‌الله الرحمن الرحیم</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="line-height: 17.12px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه هشتم از دور چهلم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی کرج به استادی کمک راهنمای محترم مسافرمحسن، نگهبانی مسافر پوریا و دبیری&nbsp; مسافرمحسن&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 17.12px;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه "</span><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b>هفته همسفر</b></span></font></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">"</span><span style="font-size: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز</span><span style="font-size: 16px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;یکشنبه بیست و دوم دی ماه 1398</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17 برگزار شد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33707/98_10_22/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B2_%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B3%DB%B5%DB%B1.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;">یکی از ارکان مهم و مؤثر در درمان، همسفر است. آقای مهندس می‌فرمایند: فردی که روزانه مواد مصرف می‌کند ولی به خانواده خود بسیار اهمیت می‌دهد خیلی بهتر و موفق‌تر از فردی است که مواد مخدر مصرف نمی‌کند ولی نمی‌تواند خانواده خود را اداره کند....</span></p></div> text/html 2020-01-10T18:23:02+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا ورزش؛ فرصتی برای بازسازی جسم http://c60karaj.mihanblog.com/post/2353 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3">روز جمعه بیستم دی ماه سال جاری گزارش از فعالیت ورزشی</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">پارک چمران نمایندگی کرج با حضور جمعی از مسافران و همسفران در محیطی کاملا دوستانه و ورزشی تهیه شد.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.20/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B1.jpg"></div> text/html 2020-01-09T15:47:36+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 : کمک من به کنگره و کمک کنگره به من http://c60karaj.mihanblog.com/post/2352 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></b></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه سیزدهم</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">از دور سی‌ و دوم کارگاه‌های</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">آموزشی عمومی کنگره</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶۰</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمایندگی کرج به استادی مرزبان محترم مسافر محمدباقر،</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهبانی مسافر عباس</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر ایرج با دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;کمک من به کنگره و کمک کنگره به من</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">"</span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنجشنبه نوزدهم آذر ماه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 9pt;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;1398&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ساعت 17:00 برگزار شد</span></div><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">&nbsp;&nbsp;</span></font></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.19/8b1445f0-febb-478d-b127-879289b4dd31.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-08T13:34:34+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ هفته همسفر (جشن) http://c60karaj.mihanblog.com/post/2349 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه دوم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه هفته همسفر (جشن)، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 ساعت 9 آغاز به کار نمود.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/a5sd45as.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وجود همسفران برای ما نعمت بسیار بالایی است و بسیار ارزشمند است. یعنی اگر همسفران نباشند، مثل باغی است که درخت ندارد.</font></div> text/html 2020-01-07T18:35:56+01:00 c60karaj.mihanblog.com مسافر پوریا انتخابات مرزبانی سال 98 http://c60karaj.mihanblog.com/post/2350 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بسم الله الرحمن الرحیم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دوازدهمین دوره انتخابات مرزبانی نمایندگی کرج با حضور دستیار دیده‌بان مسافر موسی و دیگر خدمتگزاران همراه ایشان در روز سه شنبه هفدهم دی ماه سال جاری برگزار شد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.17/IMG_20200107_161358.jpg"></div>